Het GBO certificaat

Elke ondernemer wil zich onderscheiden. En dat kan op verschillende manieren: door een goed product te leveren of een vakkundige service. Maar ook, en vooral, door een excellente kwaliteit. Maar wie garandeert een opdrachtgever dat hij of zij kwaliteit in huis haalt? Kwaliteit is vaak pas zichtbaar nadat het product of dienst geleverd is. Behalve wanneer het bedrijf over een keurmerk beschikt of gecertificeerd is. Dat betekent immers dat aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen is voldaan.

Met dat in het achterhoofd heeft Van Essen Glas, lid van de Glas Branche Organisatie, zich uitgesproken voor het certificeren van haar glaszetters en monteurs. Met het nu behaalde GBO vakcertificaat onderscheiden wij ons en staan wij garant voor kennis, vakmanschap en betrouwbaarheid.

Waarom een certificaat?

Er zijn verschillende redenen waarom is gekozen voor certificering. Opdrachtgevers zijn steeds veeleisender en verwachten een constante en aantoonbare kwaliteit. Met het vakcertificaat van de Glas Branche Organisatie wordt ingespeeld op deze ontwikkeling. Van Essen Glas laat zien dat uitsluitend met vakbekwame en opgeleide medewerkers wordt gewerkt. Dat betekent dat niet alleen dat kwaliteit en efficiency gewaarborgd zijn, maar ook dat er verantwoord en veilig wordt gewerkt.

Kortom: zaken waarmee vakmanschap zichtbaar wordt gemaakt en Van Essen Glas zich in 2013 onderscheidt van haar concurrenten.